Aktuellt

”Implema som accelerator i den digitala resan”

Jag tycker det är fantastiskt att varje dag få gå till jobbet och vara med och bidra till ett hållbart svenskt näringsliv i världsklass. Jag blir otroligt stolt över att vi har så många entreprenörer i vårt land som har modet att ligga i framkant och som gör skillnad.

I vårt premiärnummer av Implema VIEWS kan ni läsa om två av dessa fantastiska företag. Det är Renewcell som etablerat sig som det enda företaget i världen som kan återvinna kläder i stor skala. Det andra företaget är Calliditas Therapeutics som tillverkar avancerade läkemedel för livshotande sjukdomar med en liten patientgrupp.

Gemensam nämnare för dem är att tid är avgörande. De befinner sig båda i expansiva faser och de behövde därför på kort tid etablera en modern affärssystemplattform. Fokus på kort tid har varit fundamentet i vår implementationsmodell Implema Way och bidrog till att vi passade bra ihop. De inser också båda att automation och digitalisering är viktigt för att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden. Därför är det viktigt att inte göra några stora egna anpassningar utan att följa den standard och best practise som finns i systemet. Det är den andra viktiga hörnstenen i Implema Way. Tillsammans blev vi en “perfect match” och kunde leverera på mycket aggressiva tidplaner!

Vi ser ofta att införandet av ett nytt modernt affärssystem är ett viktigt steg i våra kunders digitaliseringsresa. Men för oss är det inte tillräckligt med att etablera en ny plattform. Det är först när vi skapar affärsvärde i verksamheten som vi kan synliggöra den verkliga effekten av en modern plattform.

Nästan hela mitt yrkesliv jag tillbringat i dialogen mellan verksamheten och IT och har alltid sett mig som en “översättare” mellan dessa. Med all ny teknik vi just nu har fått och kontinuerligt skapas framåt ser jag denna roll roligare och mer viktig än någonsin. En reflexion jag har gjort är att vi ofta pratar teknik för tidigt. Det gör att vi lätt hamnar i försök att uppfinna “skav” som vi vill lösa. Och vi missar de vanliga “skaven” som finns i vår verksamhet varje dag mitt framför ögonen. Vi har också en tendens att prata lösning för tidigt, och vi ger oss inte tiden att “borra” tillräckligt för att förstå vad som är det verkliga problemet. Det är dags att vi börja ändra på detta!

Jag har haft förmånen att vara med på möten med flera av våra kunders ledningsgrupper under senaste månaderna. På dessa möten erbjuder vi en effektiv workshopmetodik för att skapa samsyn kring en roadmap på de viktigaste aktiviteterna i den digitala resan samt prioritering av vad vi gör först. Det är otroligt häftigt att man med effektiv facilitering kan skapa samsyn på ett önskat läge och en prioriterad lista på aktiviteter på 2 h. Vi använder även denna metodik internt på Implema och det har inneburit en stor skillnad i hur vi kunnat accelerera takten i vår egen digitaliseringsresa.

Vår mission är att vara med och bidra till att accelerera den digitala transformationen. Jag tycker den går för sakta hos de flesta av våra kunder (inklusive oss själva). För att öka den har jag följande tips och råd:

  1. Våga ta tiden att skapa samsyn kring riktningen och vad som är mest prioriterat. Det säkerställer fokus på att vi gör rätt saker. Och att vi får kraft i förändringsarbetet. Risken blir annars att det blir spretigt och utan riktig verkan.
  2. Var tydlig med att beskriva önskat läge och hur vi skall mäta hur vi tar oss dit. Att mäta tvingar dig bli tydlig. Du blir överraskad hur ofta du trodde det var tydligt för alla, men inser att när du skall definiera mätetal att det inte alls var så…
  3. Hämta inspiration hur andra har gjort. Jag själv får mycket kraft i att ta del av hur andra gör och använda det som katalysator i utvecklingen, såväl min affärsmässiga som min personliga.

Hoppas artiklarna i detta nyhetsbrev kommer att inspirera dig i din och ditt företags utvecklingsresa. Vi har mycket mera att ta del av på vår hemsida, läs mer under Kunskap

Ha en fortsatt bra utvecklingsresa!

Jörgen Aronsson, CEO Implema

Relaterat innehåll