Aktuellt

”I ständig förflyttning mot vår vision – nu investerar vi för våra kunders framgång”

På Implema driver vi implementeringsprojekt i världsklass. Vi är snabba, levererar på tid och inom budget. Vi lovar våra kunder ett framtidssäkert affärssystem från såväl Microsoft som SAP, med utväxling på investeringen från steg ett. För att kunna säkerställa ett kontinuerligt värdehemtag för våra kunder över tid behöver vi ständigt utveckla oss och erbjuda våra kunder en portfölj av tjänster och produkter som utvecklas i samma takt som kundbehoven förändras. För att accelerera detta arbete inom affärsområdet Microsoft har vi anställt en Head of Customer Success – Pernilla Öhlén.

Med vårt arbetssätt Implema way, bryter vi ner kundens vision, strategi och mål i mindre områden, för att steg för steg få på plats ett affärssystem med kringliggande integrerade tjänster och ett utvecklat och anpassat arbetssätt. Vi vill att tekniken skapar nya affärsmöjligheter, underlättar och effektiviserar vardagen på ett sätt som känns enkelt och intuitivt för våra kunder.

Ett större kundvärde

Vi har identifierat ett stort värde för kunden i att vi själva utvecklar vår egen roll så att vi kan fortsätta stödja och vägleda samtidigt som vi utmanar och coachar kunden för att uppnå en accelerering av affärsnytta och fortsatta digitaliseringsresa. Detta är en viktig satsning i vår egen tillväxtresa och som ett första steg i den riktningen välkomnar vi Pernilla Öhlén som ny Head of Customer Success inom affärsområdet Microsoft

Omvärlden förändras, marknaden utvecklas och tekniken går i rasande fart. Med ett nytt helhetsgrepp kring Customer Success management kommer vi säkerställa kundframgång med hög användargrad av de produkter och tjänster som implementerats och god avkastning på investeringar som görs. Pernilla har 20 års erfarenhet från ledande roller, där hon ständigt drivit förändring.

Pernilla Öhlén, Head of Customer Success, Microsoft Dynamics

Hon är i grunden systemvetare och ekonom och har med ena foten i tekniken och den andra i verksamheten en god förmåga att ta sig an flera perspektiv för att hitta nya vägar framåt. Pernilla beskriver själv att hon har lätt för att gå från helikopterperspektiv och strategisk nivå till att djupdyka ner på detaljnivå.

Pernillas arbete tillsammans med övriga kollegor på Implema kommer innebära att vi vidareutvecklar och stärker den interna kulturen. Dessutom kan vi med en ökad kollektiv intelligens och medvetenhet på organisatorisk nivå ännu effektivare och snabbare inventera och addera samt utveckla befintliga kompetenser, arbetssätt och processer.

Min drivkraft, sedan tidigt i mitt yrkesliv, har alltid kretsat kring att ständigt utveckla verksamheter, och få organisationer att röra sig framåt. Jag är inte rädd att synliggöra skavanker och svagheter – däri finns ju det vi kan göra bättre. Jag tror att en viktig framgångsfaktor är att vi utvecklas tillsammans med våra kunder och att vi gemensamt vågar testa nytt. Om vi ska lyckas att förändra oss i den takt som behövs måste vi vara modiga och våga vara innovativa tillsammans.

Vill du veta mer om våra lediga tjänster inom Microsoft?

Relaterade lösningar

Dela med dig

Relaterat innehåll