Fyra steg för ledningen att skapa överblick i expressfart

Dela med dig:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Med SAP Analytics Cloud skapade Implema en analysplattform på strategisk nivå med konsoliderad data från den operativa uppföljningen.
Ofta, men inte alltid, måste det gå snabbt. Det vet vi på Implema sedan länge. Det gäller på alla nivåer genom hela organisationen. I ett nyligen utfört projekt har vi arbetat med att skapa uppföljning på styrelse- och ledningsnivå med SAP Analytics Cloud hos en av våra kunder. På bara några dagar skapade vi en analysplattform på strategisk nivå med konsoliderad data från den operativa uppföljningen där vi gjort den tillgänglig för att överblicka organisationen.

Ledningen hos Ejendals, en ledande leverantör av högkvalitetsprodukter som skyddar händer och fötter, såg ett behov av att när som helst själva kunna ta del av uppdaterad och sammanställd information över hur verksamheten utvecklas. Detta förutsätter att processen är helt automatiserad och att det finns goda möjligheter att själv kunna kombinera data från olika områden för att göra de analyser som är aktuella. 

— Jag är imponerad över hur snabbt det här kunde realiseras, och hur enkelt SAP Analytics Cloud är att jobba i, säger Sjö Martin Larsson, Business Controller, Ejendals.

Projektet delades in i fyra steg i samband med att lösningen utformats i Analytics Cloud. Ejendals affärssystem, SAP S/4 med tillhörande datalager i SAP Business Warehouse har varit dataplattform.

De fyra stegen:

  • Utgå från det som redan finns
  • Gör centrala nyckeltal tillgängliga
  • Bygg mallar och utbilda användarna
  • Låt användarna kombinera information själva

Utgå från det som redan finns. Att följa en verksamhet från högsta nivån innebär att data behöver konsolideras för att den skall gå att överblicka. Om organisationen har en väl utbyggd operativ uppföljning med bra datakvalitet i grunden är förutsättningarna för att konsolidera informationen goda.

Gör centrala nyckeltal tillgängliga. Med bra data i grunden är det möjligt att enkelt skapa nyckeltalen som uppföljningen skall baseras på. Genom att tillhandahålla nyckelinformationen i rätt format blir det enkelt att kombinera informationen på olika sätt och synliggöra utvecklingen från de vinklar som bäst visar hur verksamheten utvecklas.

Bygg mallar och utbilda användarna. Vi strävar alltid efter att arbeta med stegvisa förbättringar som successivt skapar värdet i lösningarna. Den principen är extra viktig när vi snabbt skall skapa värde. Vi vet att så som kunden vill ha det i början, är inte vad som efterfrågas i slutändan. Det måste vi ta höjd för redan från början. Därför bygger vi lösningen med mallar som vi vet att användarna lätt kan fortsätta att bygga vidare på. Detta ställer krav både på enkelhet i lösningen liksom att användarna måste ha rätt utbildning i analysverktyget.

Låt användarna kombinera information själva. En nyckelfaktor är att en del av själva lösningen är att användaren själv skall kunna kombinera informationen som finns tillgänglig på olika sätt. När lösningen, inklusive möjligheten och vetskapen hur man gör detta, är på plats gör användaren mycket av arbetet själv för att ta fram de åtskilliga varianter som det går att analysera verksamheten på.

När styrelse och ledning själva har möjlighet att följa verksamheten med ständigt uppdaterade siffror ökar möjligheten att agera proaktivt samtidigt som fokus flyttas till faktabaserat beslutsfattande istället för insamling av data.

— Nu kan jag och användarna hålla oss uppdaterade och enkelt bygga egna och moderna rapporter som är kompatibla med telefon och surfplatta, vilket vi anser vara ett stort plus gällande användarvänlighet samt tillgänglighet av information, berättar Sjö Martin Larsson, Business Controller, Ejendals.

Nyckeln i det här projektet var att komma igång snabbt, fokusera på det som var viktigast, ta vara på det som vi redan hade och designa lösningen så att den enkelt kan fortsätta att utvecklas. Detta arbetssätt summerar i mångt och mycket Implema Way, vårt hur i vårt arbete.


Om Ejendals

Ejendals är ett svenskt företag som i generationer har specialiserat sig på att utveckla, sälja och marknadsföra högkvalitetsprodukter som skyddar händer och fötter. Huvudkontoret är placerat i Leksand i Dalarna där även utvecklingsavdelning, laboratorium och testavdelning för handskydd finns. Motsvarande anläggningar för skor finns i Jokipii, Finland. www.ejendals.com

Dela med dina vänner

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Carl-Johan Nordqvist,
Business Area Manager Analytics

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Fortsätt läsa

Vad gör man egentligen som trainee och vad innebär det att jobba som affärssystemkonsult? Få en unik inblick i en trainees vardag genom att följa 2020 års traineekulls instagramkonto.

Vill du få en inblick i hur det är att vara trainee på Implema?

Efter en förstudie under våren 2020 valde bolaget att gå vidare med Implema som partner för implementering av SAP S/4HANA.

Elcowire Group väljer Implema som partner för implementation och hosting av sitt nya affärssystem SAP S/4HANA.

Det anrika familjeföretaget Arvid Nordquist HAB tar i år steget att tillsammans med Implema uppgradera sitt SAP system till SAP S/4HANA. Gabriella Fällman, IT-chef på Arvid Nordquist, är inbjuden till årets Implema Inspire (17 september) och kommer ta plats i Implema Inspire Studion för att berätta mer om Arvid Nordquists erfarenheter.

Implema Inspire: Arvid Nordquist framtidssäkrar med SAP S/4HANA

Implema Inspire Labs är en kreativ drivbänk där vi utforskar och accelererar nya lösningar inom teknikområden som artificiell intelligence, machine learning och robotisering.

Implema Inspire Labs: en kreativ drivbänk för att utforska och accelerera nya lösningar!