Kunskap & Inspiration

Vad är en verksamhetsanalys?

Ibland behöver man byta till en vassare såg och inte bara fortsätta såga för glatta livet, för att travestera managementgurun Stephen Coveys devis ”sharpen the saw”. Ibland behöver man ta ett steg tillbaka från det dagliga, brådskande arbetet och se över sin verksamhet för att inte tappa farten.

En verksamhetsanalys, eller business analysis på engelska, är en strukturerad och objektiv översyn av organisationens förmåga. Den syftar till att identifiera affärsbehov och affärsproblem och fastställa lösningar på problemen. En lösning innebär ofta förbättringar av system och verktyg, men inte sällan också processförbättringar, organisationsförändringar och nya affärsstrategier.

Vanligen börjar arbetet med en nulägesanalys som kartlägger var ni befinner er idag – först när man är medveten om en brist kan den åtgärdas.

Affärssystemet brukar vara en central del i en verksamhetsanalys. Vi tittar på vilka krav era mål, strategi och verksamhet ställer på ert nuvarande ERP-system, och hur det uppfyller kraven. Det brukar bland annat betyda att vi ser över nuvarande arbetsprocesser och hitta potential för effektivisering. Verksamhetsanalysen ger dig svar på vilka lösningar som är bäst för din verksamhet idag – och imorgon.

Apropå imorgon är en verksamhetsanalys också en bra chans att få en reality-check av företagets förmåga att hantera förändring framöver. Finns de processer, resurser, kompetens och plattformar som krävs? Stöder de företagets affärsmål och senaste strategi?

Så när behöver man göra en verksamhetsanalys?

Ett vanligt skäl är att det har skett många förändringar av nyckelbefattningar i organisationen sen affärssystemet implementerades. En annan orsak är att företaget satsat på nya marknader, affärsmodeller eller försäljningskanaler. Det är heller inte ovanligt att teknik och funktionalitet behöver utvärderas innan man tar beslut.

När vi gör en verksamhetsanalys kombinerar vi kundens verksamhetskunskap med vår kompetens inom affärssystem och affärsprocesser som vi skaffat oss från olika branscher. Uppdragets output är en rapport med slutsatser från analysen och förslag på hur verksamhet och affärsprocesser kan utvecklas för att långsiktigt optimera affärsnyttan.

Den innehåller bland annat processbeskrivningar, identifiering av problemområden med lösningsförslag, förbättringsområden med förslag på genomförande samt identifierade utbildningsbehov.

Så använder du data för att ta bättre beslut
Dela med dig

Relaterat innehåll