Aktuellt

OEM International väljer Implema och MediusFlow för fakturahantering

Allt fler företag integrerar molnbaserad automatiserad fakturahantering med affärssystemet

Det råder ingen tvekan om att det finns ett växande behov av att effektivisera och automatisera fakturahanteringen med Best of Breed-lösningar som integreras med affärssystemet.

Ett bevis på det är Implemas samarbete med Medius, som med sin lösning MediusFlow är en ledande global leverantör av molnbaserade lösningar som effektiviserar och automatiserar hela fakturahanteringsprocessen.

Sedan samarbetet med Medius startades i maj 2018 har Implema hjälpt ett flertal företag, som till exempel Hemtex, Atlas Antibodies, Nexus och Esbe, att integrera den molnbaserade lösningen MediusFlow med affärssystemen SAP eller Microsoft Dynamics 365 för att uppnå ökad kontroll och en effektivare fakturahantering.

Den senaste kunden att välja Implema och MediusFlow för sin SAP-lösning är OEM International, en av Europas ledande teknikhandelskoncerner med verksamhet i fjorton länder.

OEM International ska med MediusFlow automatisera fakturahanteringen. MediusFlow är en molnbaserad lösning för att optimera och automatisera hela processen från inköp till fakturahantering, attestering och betalning.

Vi är mycket nöjda med hur Implema guidade oss till rätt verktyg och process för automatiserad fakturahantering med MediusFlow, integrerat med vårt SAP-system, säger Johan Broman, Controller på OEM International. Genom att öka automatiseringen kan vi snabba upp fakturaprocessen, minska mängden manuella fel och skapa bättre finansiell kontroll och överblick över verksamheten.

På Implema ser vi idag att många företag efterfrågar stöd i hur de kan automatisera fakturahanteringen och integrera den med affärssystemet, säger Jörgen Aronsson, VD på Implema. I samarbetet med Medius har vi hittat ett framgångsrecept där vi tillsammans skapar molnbaserade, integrerade lösningar för SAP och Microsoft Dynamics 365, där våra kunder är väldigt nöjda.

En molnbaserad best of breed-lösning för fakturahantering hjälper kunder att uppnå en högre grad av automatisering och erbjuder dessutom både större flexibilitet och bättre framtidssäkring jämfört med inbyggda lösningar, säger Per Åkerberg, VD på Medius. En central del gällande best of breed är att det finns en färdig standardiserad koppling till affärssystemet, vilket MediusFlow har till bland annat SAP och Microsoft Dynamics 365. Genom att kombinera kraften i MediusFlow med Implemas kunskap om affärssystem och sina kunders processer skapar vi stora värden för våra kunder.

Se även OEM International effektiviserade över förväntan med hjälp av SAP

Relaterat innehåll