Aktuellt

Betydande fördelar med D365 F&O-integrationer

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations är ett affärssystem som tillhandahåller ett brett utbud av funktioner och kan stödja många olika sorters affärsverksamhet. Ändå kan det finnas skäl att vilja komplettera med olika tredjepartssystem. Om så är fallet, är det en god idé att integrera systemen. 

Dynamics 365 Finance and Operations är ett affärssystem som tillhandahåller ett brett utbud av funktioner och kan stödja många olika sorters affärsverksamhet. Ändå kan det finnas anledning för organisationer att vilja komplettera med olika tredjepartssystem. Det kan till exempel handla om att man behöver leva upp till vissa branschspecifika krav (compliance), har behov av en viss sorts affärskritiskt system eller har anpassningsbehov utöver de inbyggda funktionerna i D365 F&O. Om så är fallet, är det en god idé att integrera systemen.

Systemen kan samverka som en helhetslösning

Systemintegrationer mellan D365 F&O och tredjepartssystem innebär att de olika systemen på ett enkelt sätt kan föra information mellan sig. Systemen samverkar och blir som en helhetslösning, där data från olika källor tas in och ger en helhetsvy. Ser du sedan till att automatisera processerna, kan du ytterligare förbättra informationsflödena utan behov av manuell datainmatning däremellan. Det ger en sömlös upplevelse för användarna och sparar dessutom tid – tid som de istället kan lägga på det som ger verkligt värde för organisationen.

Utöver integrationer mellan de system som används internt i verksamheten, finns det ofta stora fördelar med att automatisera exempelvis order- och fakturaflöden till och från kunder och leverantörer. Förutom tidsvinsten, undviks även manuella handhavandefel.

Effektiv integration kräver förståelse

För att kunna skapa en effektiv integration mellan D365 F&O och ett tredjepartssystem är det viktigt att du har en klar förståelse för både affärskraven och de tekniska kraven för varje inblandat system. Det inkluderar förståelse av datastrukturer, protokoll och API:er för respektive system, liksom de integrationsverktyg och tekniker som kan användas för att utveckla integrationen. Systemintegrationer handlar således om en kombination av tekniska processer och verksamhetsprocesser som syftar till att kunna kombinera data från olika system och tillsammans kunna skapa värdefull information.

Systemintegration ger betydande fördelar

Sammanfattningsvis kan systemintegrationer mellan D365 F&O och ett tredjepartssystem ge betydande fördelar för ett företag genom att automatisera processer och förbättra informationsflödet mellan systemen. Med rätt tillvägagångssätt och tekniker kan integrationer hjälpa ett företag att optimera sina processer och därigenom att nå sina mål och förbättra resultatet.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med integrationer?

Varmt välkommen att kontakta mig
Dela med dig

Relaterat innehåll