Kunskap & Inspiration

Förnyad utbildning är ett måste för att klara digitalisering och Industry 4.0

Projektet är finansierat av EU och kommer att löpa under tre års tid. Det nya masterprogrammet kan förhoppningsvis få spridning och kopieras av många universitet runt om i EU.

Från Sverige medverkar Implema genom Jörgen Aronsson, VD och Eskil Rehme, Data Scientist.

Så här säger Jörgen Aronsson om projektet:

För Implema innebär detta att vi får en fantastisk möjlighet att forma och utveckla hur framtidens utbildningar ska bidra till nästa generation kompententa medarbetare. Dessutom kommer det innebära att Implema får en möjlighet att knyta ännu starkare band till Linköpings Universitet och tydligt profilera oss som ett perfekt karriärsval för studenter i Industriell ekonomi. Dessutom ger det oss på Implema chansen att visa vilket engagerat och inspirerande lag vi är och att vi vill ta ansvar för att kvalitén på utbildningen höjs.

Eskil Rehme som tog examen från Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet för tre år sedan fyller på:

Jag har börjat förstå vad industrin kräver och känner att jag kan bidra i projektet på flera sätt, såväl genom min utbildning färsk i minnet och liksom genom de projekt och frågor jag ställs inför här på Implema i våra kunduppdrag.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Dela med dig

Relaterat innehåll