VAD VI GÖR

HÅLLBARHET

Hållbarhetsfrågor blir viktigare och viktigare för företags lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Affärspartners, medarbetare och kunder har förväntningar och ställer krav på hållbarhet samtidigt som den snabba digitaliseringstakten i samhället skapar nya möjligheter och affärsmodeller.

Att agera hållbart, och se över företagets egna negativa påverkan, är idag inte bara en konkurrensfördel utan helt nödvändigt för att inte halka efter.

Digitalisera hållbarhet

Implemas vision är att bidra till att skapa ett hållbart svenskt näringsliv i världsklass.

Idag diskuteras klimatavtryck och hållbarhetsredovisning i våra kunders styrelserum. Samtidigt saknas det ofta bra verktyg och processer för att effektivt arbeta med hållbarhet. 

Det gör att intresset att hitta smarta nya sätt att följa upp data och mäta utifrån ett hållbarhetsperspektiv är stort.

Tillsammans med väl valda partners med spetskompetens inom hållbarhet, hjälper vi dig och ditt företag att effektivisera och digitalisera ert hållbarhetsarbete.

Vill du och ditt företag se över era processer och hur ni jobbar med hållbarhetsdata? Vill ni veta vad det finns för stöd i affärssystemet för att digitalisera hållbarhetsarbetet? Vi guidar dig!

IMPLEMAS VISION

För ett svenskt hållbart näringsliv i världsklass

Med mer än 20 års erfarenhet av affärskritiska projekt guidar Implema svenska och internationella företag till effektiva och hållbara affärsprocesser och den snabbaste vägen till framtidens affärssystem.

PARTNER: ENVIMA

Digitalisering av hållbarhetsresan i partnerskap med Envima

 

Tillsammans med hållbarhetskonsulterna Envima som partner kan vi hjälpa dig och ditt företag att effektivisera och digitalisera ert hållbarhetsarbete.

Envima bidrar med lång erfarenhet inom hållbarhetsområdet med kompetens inom såväl strategiskt hållbarhetsarbete som expertis inom miljölagstiftning och klimatfrågor.

”Vi jackar i varandra på ett bra sätt. Implema är möjliggörare på tekniksidan och vi på Envima bidrar med vår spetskompetens inom hållbarhet samt vår erfarenhet av att stötta företag i deras hållbarhetsresa. Vi vill att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del av företagets process för att underlätta affärsutveckling och rapportering. Det är då vi uppnår bäst resultat.”

ANNA AXELSSON, VD ENVIMA

PARTNER: ENVIMA

Digitalisering av hållbarhetsresan i partnerskap med Envima

 

Tillsammans med hållbarhetskonsulterna Envima som partner kan vi hjälpa dig och ditt företag att effektivisera och digitalisera ert hållbarhetsarbete.

Envima bidrar med lång erfarenhet inom hållbarhetsområdet med kompetens inom såväl strategiskt hållbarhetsarbete som expertis inom miljölagstiftning och klimatfrågor.

”Vi jackar i varandra på ett bra sätt. Implema är möjliggörare på tekniksidan och vi på Envima bidrar med vår spetskompetens inom hållbarhet samt vår erfarenhet av att stötta företag i deras hållbarhetsresa. Vi vill att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del av företagets process för att underlätta affärsutveckling och rapportering. Det är då vi uppnår bäst resultat.”

ANNA AXELSSON, VD ENVIMA

KOM IGÅNG DIREKT

Hållbarhetsredovisning - ett bra första steg

Ett tydligt behov och ett lämpligt och inledande steg på ett företags hållbarhetsresa är att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt genom att systematiskt arbeta med tydlig rapportering och uppföljning.

Genom att hållbarhetsredovisa och därigenom gå igenom processen med att sätta mål, mäta och följa upp, lär sig ditt företag mycket om din egna verksamhet och dess påverkan.

Insikter som både kan skapa konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter.

Hållbarhet med hjälp av digitalisering

Katarina Sutrowitz (Sales Director Implema) och Anna Axelsson (VD Envima) berättade på senaste Implema Inspire om partnerskapet mellan hållbarhetskonsulterna Envima och Implema. 

KATARINA SUTROWITZ IMPLEMA | ANNA AXELSSON ENVIMA

IMPLEMA INSPIRE 2021

SE FILMEN (10 MIN)

Mer med fokus på hållbarhet

Anders Hollerup,
Key Account Manager

Vill du veta mer om hur Implema, tillsammans med partners, kan stötta ditt företag inom hållbarhet?

Varmt välkommen att kontakta mig!