A) Snabbaste vägen till Microsoft Dynamics 365

Tre bolag i två världsdelar, noll anpassningar, i validerad miljö på sex månader.  Biofarmabolaget Calliditas och Implema berätta hur de tillsammans implementerade Microsoft Dynamics 365.

Implemas roll som guide med fokus på att genomföra implementationen, med tillhörande affärsprocesser inför stundande produktlansering, enligt systemstandard och praxis resulterade i effektiva affärsprocesser med noll anpassningar!

Implementeringen på tre bolag i två världsdelar gjordes på sex månader, detta i en validerad miljö med harmonisering av svenska och amerikanska affärsprocesser. 

Presentatörer:

Life Science Dynamics Expert

Tonny Kvant

ERP Program Manager, Implema

Jan Hedenstrom Calliditas

Jan Hedenström

Finance Director Planning and Control, Calliditas

Fler Seminarier