C) Post implementation – proaktivt driva förbättringar och utveckla affärsvärdet

Hur kan vi med hjälp av en strukturerad process för att driva en pro-aktiv agenda uppnå ständiga förbättringar som ytterligare effektiviserar och digitaliserar verksamheten?

Hur säkerställer din organisation att ni kontinuerligt inför förbättringar, följer med i den snabba teknikutvecklingen och tillför affärsvärde även efter implementationen?

I detta seminarie presenterar, och diskuterar, vi hur vi med hjälp av en strukturerad process för att driva en pro-aktiv agenda tillsammans med våra kunder uppnår ständiga förbättringar som ytterligare effektiviserar och digitaliserar verksamheten.

Detta innefattar även kontinuerliga uppdateringar av systemen där ditt företag har möjlighet att snabbt få tillgång till senaste funktionaliteten.

Seminariet ges tillsammans med Nexus Group.

Presentatörer:

Kristofer Bergmar

CFO Nexus Group

Madeleine Hoffsten Implema AB

Madeleine Hoffsten

Sales Manager and Business Development Implema

Katarina Sutrowitz

Katarina Sutrowitz

Sales Director, Implema

Fler Seminarier