Unifaun

TA-system (Transport Administration)

PARTNER

Unifaun

TA-system (Transport Administration)

Implema använder Unifauns TA-system (Transport Administration) för att skapa effektiva lösningar för logistik och transport som integreras med företags affärssystem.

Mathias Arvidsson,
Business Area Manager Development & Integration

Vill du veta mer om Implemas samarbete med Unifaun?

Kontakta mig
Mathias Arvidsson