Vi är Implema

Om implema

Vi är Implema

KORT OM VÅRA KUNDER. Vi har förmånen att jobba med kunder i alla storlekar och i många branscher. Och de flesta verkar internationellt. Implema har därför stor vana vid att implementera projekt i verksamheter av varierande komplexitet, ofta med enheter över hela världen.

KORT OM OSS. Implema startades 1998 av fyra unga affärssystemkonsulter som brann för idén att skala ned gigantiska SAP så det skulle passa även små och medelstora företag. Branschen var skeptisk till en början, men snart fick man ändra åsikt. Och resten är modern affärssystemshistoria.

SVERIGES KRAFTFULLASTE ERBJUDANDE. Idag är Implema Sveriges ledande specialist på att implementera affärssystem snabbt, och vi arbetar med standardlösningar byggda på SAP och Dynamics 365. Vår övergripande arbetsmodell, Implema Way, och vår projektmetodik, Implema Instant, är en viktig del av vår framgång. Men den viktigaste framgångsfaktorn är våra ytterst kompetenta och trevliga medarbetare runt om i landet. Vi var sammanlagt mer än 115 stycken senast vi räknade. Antagligen är vi ännu fler när du läser detta. Vårt huvudkontor ligger ett stenkast från Stockholms Central och vi har ytterligare tio kontor i Sveriges större städer, samt eget driftcenter i Örebro. Syftet med många kontor är dels att finnas nära våra kunder, och dels att bidra till ett levande Sverige genom att erbjuda arbetsplatser för våra medarbetare i olika regioner. Bolaget ägs fortfarande av de fyra grundarna, och allihop är aktiva i bolaget. Det stärker oss långsiktigt och påvisar kontinuitet. Vi omsätter cirka 200 miljoner kronor och har siktet inställt på fortsatt stabil tillväxt.

VÅR VÄRDEGRUND. Fem värderingar utgör grunden för vårt varumärke, präglar vår kultur och leder oss i arbetet med att ständigt utveckla kunderna och oss själv. Orden lyder: Lagarbete, Inspiration, Kvalitet, Engagemang och Mod.

ETT TRYGGT VAL. Implema är certifierad SAP Platinum Partner, certifierad Microsoft Dynamics Partner och vi har vunnit en rad priser för våra affärssystemlösningar. Företaget har värderats till högsta kreditvärdighet AAA elva år i rad och vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.