Aktuellt

Så genomför Bona en digital transformationsresa i 90 länder 

Med en stark tillväxt och en ny Global IT Manager på plats har Bona växlat upp sin digitala transformation. På den amerikanska marknaden ligger man långt framme, nu är det dags för Europa.

Bona är ett svenskt, familjeägt företag och en global producent och leverantör av golvbehandlingsprodukter. Företaget grundades 1919 i Malmö, där huvudkontoret alltjämt ligger. Idag har man fler än 600 anställda och fem fabriker runtom i världen. Via sina 17 dotterbolag och distributörer finns Bona representerade i fler än 90 länder, där USA utgör den försäljningsmässigt största marknaden.

Stark tillväxt med växtvärk
För cirka 1,5 år sedan anställdes Ingemar Kristensson som Global IT Manager. Han kom till ett bolag som befann (och fortfarande befinner) sig på en fantastisk tillväxtresa med stora försäljningsframgångar, inte minst i USA. Det i sin tur hade skapat en stor efterfrågan internt på bolagets IT-tjänster.

– Vi hade hamnat i ett läge där vi växte så snabbt och sprang så fort att mycket för IT handlade om att agera reaktivt och arbeta adhoc. Lite styvmoderligt kan man säga att det blev så att den som skrek högst var den som fick hjälp, vilket i sin tur gjorde att de lösningar som togs fram inte riktigt hängde ihop och inte heller alltid var så långsiktiga, berättar han.


Internt förändringsarbete 
Ingemar insåg att han snabbt behövde ändra hur de arbetade och påbörjade ett internt förändringsarbete. Till sin hjälp tog han Implema, som Bona hade haft ett nära samarbete med sedan många år. 

– Tillsammans med Implema påbörjade vi ett strategiskt arbete med att ta fram en roadmap, alltså att ta ut riktningen framåt och vägen dit. Internt såg jag till att, tillsammans med min IT Operations Manager, styra upp arbetet, se över governance och att ta fram en ny projektmodell för att tydliggöra roller och förväntningar i projekten, berättar Ingemar.

Produkt- och marknadsdriven digitalisering
Nu befinner man sig även på en digital transformationsresa som går i rekordhastighet och till stor del är driven av produkt- och marknadsutveckling, inte minst på den amerikanska marknaden. Samarbetet med stora jättar som Amazon och Walmart har varit starkt bidragande i utvecklingen, vilket gjort att Bona valt att lägga stort fokus på att digitalisera affärstransaktionerna, där integrationer är viktiga. 

– Vi vill göra det enkelt att koppla på fler kunder och leverantörer och på så sätt skapa ett tätare digitalt samarbete. Där ligger vi långt framme, berättar han. 

En av de första åtgärderna när han tillträdde blev att byta ut flera olika integrationsplattformar till en gemensam, SAP Integration Suite, ett arbete man är mitt uppe i och planeras vara färdigt under hösten 2023.

– Genom vårt byte av integrationsplattform samlar vi så många integrationer som möjligt i en och samma korg, i en best practice-lösning. På så sätt kan vi göra oberoende anpassningar i systemet eller i integrationerna, utanför kärnan, som hålls ”ren”.

Standardisering av den digitala transformationen
En annan viktig komponent i Bonas digitala transformation är standardisering.

– Vi är överhuvudtaget på väg mot en standardisering av vår digitala transformation och det är nog det viktigaste vi gör just nu, säger han.

Bona har också påbörjat ett arbete med att bygga upp sin egen kapabilitet internt.

– Hittills har vi haft en IaaS-lösning via Implema, där vi hyrt vår infrastruktur. Nu planerar vi för att istället använda oss av Implemas tjänst Implema Integration Management (IIM), som är bra för oss som växer och på sikt vill ha in infrastrukturen själva, men samtidigt vill ha tillgång till best practice vad gäller processer och integration.    

Nyckelfaktorer i transformationen – ett tajt och effektivt samarbete 
En viktig del i den digitala resan är samarbetet med Implema. Ingemar berättar att han är tacksam över lyxen att ha tagit över ett samarbete som löpt över så lång tid. 

–  Har man samarbetat så länge som Bona och Implema har gjort, har man skapat ett tajt och effektivt sätt att arbeta som samtidigt känns familjärt. Det märks att Implema kan vår verksamhet och att det finns en stor omtanke om att det verkligen ska fungera för vår affär. Implema är dessutom verkligen duktiga på att sätta ihop team, där de blandar ny och mer senior kompetens, säger Ingemar. 

– På Implema eftersträvar vi alltid att ha 100% kundreferenser, vilket kräver ett engagemang från hela organisationen. Vi jobbar alltid med att ha kunden i fokus och att på alla nivåer leda och stödja kunderna i deras digitala transformation. Vi för en kontinuerlig dialog och planering med dem och genom vår proactive management-modell ser till att få bättre effektivitet i projekten och betydligt minskade risker. Vår långa och tajta relation med Bona och vårt öppna och nära samarbete är ett bra bevis på detta, berättar Anders Hollerup Key Account Manager på Implema.


Näst på tur står en uppgradering till SAP S/4HANA
Nästa steg i transformationen är att uppgradera till SAP S/4HANA. Där är Bona igång med att planera in ett ambitiöst förberedelsearbete enligt Project Readiness-metoden som Implema erbjuder tillsammans med sin partner Kiebler & partners. På så sätt kan Bona försäkra sig om detta implementationsprojekt går smidigt och effektivt, vilket inkluderar den annars ofta förbisedda faktorn att även verksamheten är redo och inser vad som förväntas av dem.  Det här är en uppgradering som vi verkligen ser fram emot och som kommer skapa fantastiska möjligheter i vår digitala transformation, avslutar Ingemar.

Vill du veta mer Bona?

Varmt välkommen att kontakta mig
    Dela med dig

    Relaterat innehåll