Aktuellt

Nytt från Microsoft

Nu finns Microsoft Copilot för Finance 
 
Nu lanserar Microsoft nästa generations AI i Microsoft 365 för Finance. Lösningen ska hjälpa ekonomi- och finansteamet att för mer strategiskt arbete, genom att automatisera delar av de enklare operativa uppgifterna som ofta är repetitiva och manuellt intensiva, och hålla koll på de kritiska beslut som kan påverka verksamheten.  
 
Copilot for Finance ger AI-driven hjälp när man arbetar i Microsoft 365-program och bl a kan finansiella processer strömlinjeformas och automatiseras. Användare kan interagera med Copilot for Finance på flera sätt. Det både föreslår åtgärder i arbetsflödet och gör det möjligt för användare att ställa frågor genom att skriva en uppmaning på naturligt språk, till exempel uppmana Copilot att ”hjälpa mig att förstå avvikelsedata från prognos till faktiska värden”. Copilot for Finance kommer snabbt att generera insikter och hämta data direkt från hela ERP- och ekonomisystemen, föreslå åtgärder att vidta och ge ett försprång genom att generera kontextualiserad text. 
 
Några viktiga områden där Copilot for Finance redan idag kan göra nytta:  
 
Audits: Traditionellt har kundreskontraansvariga varit tvungna att hämta kontodata manuellt från olika ERP-poster, stämma av dem i Excel och leta efter felaktigheter manuellt. Med Copilot for Finance görs dessa steg med en enda uppmaning, vilket gör det möjligt att snabbt agera på inkonsekvenser som hittas med Copilots föreslagna text och relevanta fakturor. 
 
Hantering av fel och avvikelser: Copilot for Finance kan också hjälpa till att minska risken för att rapportera fel och att missa oidentifierade avvikelser. I stället för att manuellt granska stora ekonomiska datamängder för ovanliga mönster kan användarna uppmana Copilot att identifiera extremvärden och markera avvikelser för undersökning.  
 
Kundreskontra:  Att se till att få betalt kan ta mycket tid i att granska utestående konton och försöka stämma av dem i tid. Detta innebär ofta telefonsamtal, e-post och förhandling av betalningsplaner. Copilot for Finance stöder processen från början till slut genom att föreslå prioritetskonton, sammanfatta konversationer för att spela in tillbaka till ERP och tillhandahålla anpassade betalningsplaner för kunder.   

Två nya funktioner i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 

a. Offset för lagersynlighetsjusteringar 
Det är vanligt att omnikanal-företagare uppdaterar lager med hjälp av ett lagerjusterings-API i lagersynlighetstjänsten för lagerspårning i realtid. Därefter skapar de försäljningsorder eller lagerjournaler i moduler för Supply Chain Management, såsom lagerhantering, försäljning och marknadsföring. Det är därför nödvändigt att stämma av eller kompensera uppdateringen i Supply Chain Management till lagersynlighetstjänsten så Lagersynlighet inte dupliceras när data synkroniseras mellan systemen. En ny funktion finns nu som tillhandahåller offsetkonfiguration och synkronisering i Supply Chain Management för transaktioner som kan använda lagerjusteringar i lagersynlighetstjänsten. 

 
b. Optimera kunders returprocesser 
Att behandla kundreturer kan vara mycket svårt och tidskrävande eftersom det kräver att användarna skapar returorderrader och manuellt genererar returvaruauktoriseringsnummer (RMA) innan varor kan returneras till lagret. Supply Chain Management har nu förbättrats för att göra kunders returer mycket lättare att bearbeta. 
 
Ny funktion i Microsoft Dynamics 365 Finance 
 
Periodiseringsscheman med lagerfört material   
 
Lagervärdet för lagervaran kan räknas om med jämna mellanrum baserat på lagervärderingsmetoden. Den här funktionen erbjuder redovisning av kostnadsuppskjutningar baserat på det senast beräknade lagervärdet. Inget manuellt arbete behövs för att spåra ändringarna och justera uppskjutningarna. 

Kontakta mig om du vill höra mer om senaste uppdateringarna

Kontakta mig!
Dela med dig

Relaterat innehåll