Aktuellt

Nytt från Microsoft: Copilot för Finance, Project Operations och Field Service  

I Implema Views från mars i år kunde vi berätta om Microsofts lansering av ”AI-assistenten” Copilot för Dynamics 365. Där nämnde vi ett antal lösningar där AI-stöd var på väg att introduceras, bland annat Microsoft Supply Chain Center, Dynamics 365 Sales och Viva Sales, Dynamics 365 Business Central. Näst på tur är nu Copilot för Finance och Project Operation samt i Field Service.  

Tidigare i år lanserade Microsoft sin Copilot där man byggt in Chat GPT-teknik in i Dynamics-sviten och drar nytta av de senaste framstegen inom generativ AI för att både automatisera uppgifter och hjälpa till att skapa kommunikation, som t ex föreslå mejlsvar. Nu lanserar man Copilot för fler delar i sviten: Finance och Project Operation samt Field Service.  

Copilot i Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Project Operations  

När Microsoft nu lanserar Copilot för Finance och Project Operations är fokus på ökad effektivitet och produktivitet genom AI-genererat textinnehåll och intelligent automatisering.  Med hjälp av Copilot går det att automatisera rutinprocesser, som till exempel att samla in data och skicka kravbrev. Det går även att anpassa arbetsflöden baserat på förändrade affärsbehov. 

Med hjälp av Copilot går det dessutom att:  

  • Summera och snabbt utvärdera ett kundsamtal där Copilot tar fram en AI-genererad sammanfattning 
  • Prioritera bland kundkommunikationsärenden  
  • Skapa individanpassad kundkommunikation 
  • Skapa skriftliga projektstatusrapporter, aktivitetsplaner och riskbedömningar på bara några sekunder 


Copilot i Dynamics 365 Field Service 
 
För Field service är fokus för på att ge serviceteamen möjlighet att snabbare lösa problem och att förbättra kundupplevelsen.  

Exempel på uppgifter som Copilot kan göra: 

  • Utifrån kunders e-postmeddelanden fylla i relevant data och skapa utkast till arbetsorder 
  • Effektivisera schemaläggning av tekniker baserat på restid, tillgänglighet, kompetens och andra faktorer utifrån datadrivna rekommendationer 
  • Skapa utkast till svar på kundmeddelanden genom att sammanfatta den viktigaste informationen och nästa steg.  
    Skapa intelligenta sammanfattningar som gör att servicemedarbetare slipper ta sig  genom en hel arbetsorder för att hitta nyckelinformationen 

Här en kort film om Dynamics 365 Copilot för affärssystem och CRM:  Dynamics 365 AI | Microsoft AI 

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom Dynamics?

Kontakta mig
Dela med dig

Relaterat innehåll