Aktuellt

Nyheter från SAP: Tema Low-code

SAP satsar sedan en tid stort på att göra det möjligt att utveckla appar, automatiseringar och bättre gränssnitt för de som inte kan eller vill skriva kod. Under 2024 kommer du även kunna generera ren kod – utan att koda – med generativ AI. 

SAP satsar sedan en tid stort på att göra det möjligt att utveckla appar, automatiseringar och bättre gränssnitt för de som inte kan eller vill skriva kod. Under 2024 kommer du även kunna generera ren kod – utan att koda – med generativ AI. 

Appar utan kod 

När Fiori introducerades som användargränssnitt för SAP-plattformar var det första steget till att börja prata om appar som det primära användargränssnittet. De senaste tio åren har SAP lanserat tiotusentals appar som ersätter gamla användargränssnitt – men det är bara ett ”skrap på ytan”. Helst vill SAP att partners och kunder själva ska bygga egna appar som förenklar och löser specifika behov. 

För att snabba upp utvecklingen satsar SAP därför på verktyg inom low-code, eller till och med no-code, där du som utvecklare inte behöver skriva en enda rad kod för att skapa appar. SAP har inom sitt koncept SAP Build ett verktyg som heter Apps. Det här verktyget gör det möjligt att skapa egna appar med inbyggd logik genom främst drag-och-släpp-verktyg. Bygg olika vyer, navigering, formulär och knappar genom att helt enkelt dra till dit du vill ha dem. 

När användargränssnittet är designat adderar du logik, som t ex att något skall hända när du trycker på en knapp, genom att dra in en funktion till en knapp som är förbyggd. Skulle du behöva mer avancerade funktioner, kan du antingen ta hjälp av en utvecklare som skriver high-code eller generera din egen kod med SAP Build Code. 

Här kan du läsa mer om SAP Build Apps: SAP Build Apps | AppGyver | Visual Low-Code App Builder 

Automatisering utan kod 

En förutsättning för att kunna göra saker i din vardag enklare är att det är enkelt att göra saker enklare. SAP har därför till din hjälp SAP Build Process Automation. Med grafiska dra-och-släpp-verktyg kan du automatisera både dina egna och dina kollegors processer med hjälp av olika workflows som du bygger i en grafisk miljö. Här kan du automatisera både stort och smått, saker som ligger både i och utanför SAP-applikationerna eller i kombination. 

Kanske vill du att e-post skall skickas till kunden när deras beställning har gjorts klar för leverans? Eller att den här långa listan i Excel som du får varje vecka skall läggas in automatiskt där informationen hör hemma? Allt detta kan du själva bygga flöden för med hjälp av Process Automation – utan att skriva en enda rad kod. 

Du kan också spela in dina aktiviteter med hjälp av en bot som skapar ett automatiserad flöde av det du gjort – i efterhand kan du sedan komplettera ditt flöde med extra funktionalitet. 

Här kan du läsa mer om SAP Build Process Automation här: SAP Build Process Automation | Product Features 

Arbetsytor utan kod 

Vad kan vara bättre än att starta arbetsdagen med en arbetsyta där du har allt du behöver göra och veta tillgängligt på ett och samma ställe? Dessutom i en snygg design? När appar blev det naturliga användargränssnittet i SAP uppstod också behovet av att kunna samla appar som hör till samma roll eller arbetsuppgift på ett och samma ställe. Dessutom behövdes massor av kringliggande information som kan hjälpa dig som användare att arbeta effektivt, till exempel att du enkelt måste kunna se information som är kopplad till de processer du arbetar i. Kanske behöver du kunna dela information eller se ifall någon annan har gjort en uppgift som du är beroende av? Allt detta kan du skapa själva genom att bygga arbetsytor i SAP Build Workzone – även detta utan att skriva någon egen kod. Workzone är verktyget för att skapa digitala arbetsplatser utan att skriva egen kod. 

Här kan du läsa mer om SAP Build Workzone: SAP Build Work Zone | Digital Workplace Experience 

Kod utan kod 

Under 2024 kommer SAP att komplettera sin low-code-trio SAP Build med ett fjärde element, SAP Build Code. Det här verktyget kommer underlätta både för dig som skriver och dig som inte skriver kod i de situationer när du behöver lösa något som inte går att lösa utan att skriva kod. 

Då kommer SAP Build Code att skriva (generera) koden åt dig med hjälp av generativ AI. När du vill skriva en kod som till exempel skapar ett formulär eller en funktion som skall göra något i appen du byggt, skriver du helt enkelt in på ditt önskemål i vanlig text på engelska (och sannolikt även svenska så småningom) och strax efter skriver SAP Build Code den kod som behövs. Därefter behöver du bara kopiera koden och klistra in den på rätt ställe för att köra den. 

Här kan du läsa mer om SAP Build Code: SAP Build Code | Pro-Code App Development | Developer Tools and Services 
 

Dela med dig

Relaterat innehåll