Aktuellt

Microsoft lanserar Copilot – nästa generations AI till ditt affärssystem

Microsoft har precis lanserat vad de kallar ”världens första andrepilot för både CRM- och ERP-system”. Med Dynamics 365 Copilot drar de nytta av de senaste framstegen inom generativ AI för att både automatisera uppgifter och hjälpa användaren att skapa rätt innehåll vid rätt tillfälle.

Med Copilot byggs nu Chat GPT-teknik in i Dynamics-sviten. Syftet med att släppa Chat GPT på plattformen är bland annat att företag enklare ska kunna bygga egna chatbotar och använda tekniken för att förbättra befintliga lösningar. Det handlar till exempel om att ge förslag på e-postmeddelanden, summera kundtjänstsamtal, eller skriva copy till individanpassad reklam.

Här är några exempel på vad Copilot kan göra:

  • Microsoft Supply Chain Center kommer Copilot att proaktivt flagga för externa problem som kan påverka viktiga leveranskedjeprocesser, såsom väder, ekonomi och geografi. Via Prediktiva insikter visas sedan de beställningar som påverkas, till exempel material, lager, transportör och distributionsnätverk. Supply chain planners kan sedan automatiskt utarbeta ett e-postmeddelande som genereras av Dynamics 365 Copilot för att varna påverkade partners och minimera potentiella störningar redan innan de inträffar.
  • I Dynamics 365 Sales and Viva Sales hjälper Copilot användaren att skriva e-postsvar till kunder och kan skapa en e-postsammanfattning av ett Teams-möte i Outlook. Mötessammanfattningen hämtar information från säljarens CRM samt insikter från det inspelade Teams-samtalet.
  • I Dynamics 365 Customer Service utformar Copilot sammanhangsberoende svar på frågor i både chatt och e-post. Den tillhandahåller en interaktiv chattupplevelse, baserad på kunskapsbaser och ärendehistorik och är alltid tillgänglig för att svara på frågor. Kundtjänstavdelningar kan också enkelt bygga virtuella agenter på några minuter med hjälp av konversationsförstärkare i Power Virtual Agents, som nyttjar Azure OpenAI Service och Bing för att ge svar från företagets webbplatser och de interna kunskapsbaser som användaren själv valt.
  • Copilot i Dynamics 365 Customer Insights och Dynamics 365 Marketing ger marknadsförare möjlighet att förenkla sitt arbetsflöde inom dataanalys, målgruppssegmentering och innehållsskapande.
  • Copilot i Dynamics 365 Business Central effektiviserar skapandet av produktlistor för onlinehandel. Produktattribut kan användas för att skapa produktbeskrivningar för e-handelsbutiker på några sekunder.

Nyligen har Microsoft också släppt en förhandsversion av Chat GPT på sin molnplattform Azure, i tjänsten Azure Open AI Service, där även flera andra verktyg från Open AI finns. Den är just nu enbart tillgänglig för Microsofts molnkunder och partners, men utvecklare kan ansöka om att få tillgång till tjänsten.

Microsoft introducerar Proactive Quality Updates

Som en del i One Version, att alla kunder har samma version och uppdateringar av Dynamics 365, har Microsoft nyligen gjort en del förändringar som du och din organisation bör känna till. Redan förra året minskade de antalet service updates. Nu rullar de ut Proactive Quality updates (PQU). Implemas rekommendation är att testa när de installeras.

Förra året minskade Microsoft antalet service updates från åtta till sju. På sikt har Microsoft som ambition att minska antalet till två. Det är en del i en större plan att på sikt flytta Finance och Supply Chain Management till Dataverse.

Ett steg på vägen är att ersätta service updates med kontinuerliga ”proaktiva kvalitetsuppdateringar”, Proactive Quality Updates (PQU). De liknar Dynamics 365-underhåll i det att de bara hanterar fixar och förbättringar, inga uppgraderingar, och tillämpas månatligen.

Uppdateringarna installeras under det regionsspecifika planerade underhållsfönstret. Kunder meddelas minst fem dagar innan en uppdatering och det kommer inte att gå att vare sig avbryta eller skjuta upp dem. De enda som undantas är kunder som lyder under den strikta regleringen hos US Food and Drug Administration (FDA).

Från Implemas sida har vi dock sett vissa potentiella problem som uppstår till följd av dessa PQU:er. Detta eftersom de kodjusteringar som förekommer kan ha en effekt på andra funktioner. Enligt Microsoft ska detta inte förekomma, men vår bedömning är att det finns en risk. Det är därför extra viktigt – och vår rekommendation – att testa dessa PQU:er när de väl installeras.

Det kan också vara bra att vara uppmärksam om ditt företag lyder under FDA. Det verkar vara Microsofts plan att trycka ut PQU:er även mot dessa bolag åtminstone på sikt. För vissa har de redan börjat, även sådana som uttryckligen haft ett undantag tidigare.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Varmt välkommen att kontakta mig
Dela med dig

Relaterat innehåll