Aktuellt

Nu tar Implema ett större grepp om kundens digitalisering

Den digitala transformationen sker nu i allt snabbare takt. Och det kommer bara att accelerera de kommande åren. För att hjälpa våra kunder att inte bara klara av de nya utmaningar det medför, utan dessutom dra nytta av utvecklingen, breddar vi nu våra tjänster i ett nytt affärsområde, Business Solutions and Advisory. Chef för enheten blir Daniel Falk.

Hallå där, Daniel Falk, chef för Implemas nya affärsområde Business Solutions and Advisory…! Grattis till nya jobbet! Vad är Business Solutions and Advisory?

Vi vill hjälpa våra kunder att skapa ytterligare affärsvärde genom de möjligheter som finns i moderna affärssystemsplattformar och best-of-breed-lösningar, primärt i de båda innovationsplattformarna Microsoft Power Platform och SAP Business Technology Platform, berättar Daniel Falk, ny chef för Implema Business Solutions and Advisory.

Tack! Business Solutions and Advisory är ett nytt affärsområde som jag tillsammans med fyra av våra andra seniora konsulter nu drar igång. Fokuset kommer att vara på att hjälpa våra kunder att skapa ytterligare affärsvärde genom de möjligheter som finns i moderna affärssystemsplattformar och best-of-breed-lösningar, primärt i de båda innovationsplattformarna Microsoft Power Platform och SAP Business Technology Platform. Vi kommer i huvudsak erbjuda rådgivning och leverans av tjänster inom digital transformation. Som komplement till Implemas befintliga expertis kommer vi fokusera på att bygga förmåga inom bland annat artificiell intelligens, automatisering, apputveckling samt data och analys. Och det utifrån varje kunds unika affärsbehov. Dessutom kommer vi att ha en inkubatorsdel, som helt ska syssla med att utforska och driva upp nya områden.

Varför startar Implema det här – och varför nu?

Det är ytterligare ett steg i att hjälpa våra kunder att vara framtidssäkrade. Den digitala transformationen och innovationstakten kommer bara att accelerera de kommande åren. Det innebär att många organisationer är i stort behov av att snabbt kunna ändra sina affärsprocesser för att anpassa sig till nya förväntningar och efterfrågan från kunder. Då behövs en ny sorts flexibilitet och snabbhet, inte minst när det kommer till verksamhetsstöd. Många kunder uttrycker att de behöver guidning och stöttning i detta, men även generellt i sin digitaliseringsresa. Här ser vi att vi kan vara med och bidra och skapa värde för våra kunder. Vi vill att de ska dra nytta av utvecklingen.

Rent tajmingmässigt hänger det såklart också ihop med att vi fått in en ny majoritetsägare, Litorina, som gett oss ytterligare muskler och bidrar med viktig kunskap.

Det nya affärsområdet ska bland annat syssla med ”intelligent digitalisering” – vad är det?

Med intelligent menar vi egentligen två saker, dels intelligent i form av att vi nyttjar möjligheterna som kommer med nya moderna teknologier, men för oss på Implema betyder intelligent lika mycket att faktiskt använda det man har i standard på bästa möjliga sätt. Genom att etablera rådgivande tjänster, affärskonsulting, så vill vi kunna guida och leda kunden framåt inom båda dessa perspektiven. Inom begreppet digitalisering tänker vi oss både digitisering, dvs att göra analogt till digitalt men kanske främst att genom digitala lösningar hitta nya sätt att jobba i syfte att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten.

För att uppnå detta behöver vi sätta process och affär i fokus snarare än affärssystemet och produkten. Vi vill med det kunna hjälpa kunderna att få ihop helheten och därmed också kunna föreslå andra lösningar, exempelvis genom våra utvalda partners. De nya möjligheterna med standardappar öppnar också upp för oss att utveckla egna generella lösningar på utmaningar vi ser hos våra kunder och leverera detta via våra partners appstores. Detta är helt i linje med vad SAP och Microsoft vill med sina partners.

Hur kommer kunderna märka av det här?

Vi kommer nu etablera detta affärsområdet och vill förvissa oss om att vi gör det på rätt sätt. Därför kommer vi lägga stor vikt vid att ha en nära dialog med våra kunder så att det vi erbjuder är relevant för vårt kundsegment. Vi har redan aktiva dialoger med kunder, men är ni intresserade av att höra mer så hör av er gärna direkt till mig. 

Avslutningsvis, frågan som möjligen borde ha kommit först: för dem som inte känner dig, vem är du?

Jag är utbildad officer och civilingenjör och har en bakgrund inom Försvarsmakten, som försvarsmaktsingenjör. Efter tiden i försvaret, arbetade jag en tid som som sälj- och marknadschef på managementkonsultföretaget Syntell och därefter som Director Business Advisory på mjukvaruföretaget Snow Software.

På Implema har jag varit i drygt tre år, som chef för affärsområdet som är specialiserat på affärssystemet SAP*. Det har varit en spännande och mycket lärorik tid. Jag är oerhört glad över att ha fått förtroendet att tillsammans med mina kollegor nu dra igång arbetet inom Business Solutions och Advisory och ser fram emot att få hjälpa våra kunder i sin digitala transformation.

*Katarina Sutrowitz, idag Sales Director SAP på Implema, har utsetts att efterträda Daniel Falk som Business Area Manager SAP.

Vill du veta mer om Business Solutions and Advisory? Kontakta gärna Daniel direkt via formuläret.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Jag svarar gärna på frågor om vårt affärsområde Business Solutions and Advisory
Dela med dig

Relaterat innehåll