Aktuellt

Några nyheter från Microsoft   

Här samlar vi några av de senaste nyheterna från Microsoft Dynamics. Denna gång en nyhet för Dynamics 365 Finance: Subscription billing och två nyheter för Dynamics 365 Supply Chain Management.

Ny funktion i Dynamics 365 Finance: Subscription billing 

Subscription billing är en ny funktion i Microsofts Dynamics 365 Finance, skapad  för att möta en alltmer abonnemangsinriktad ekonomi med högre krav på automatisering. Det är en kraftfull lösning som gör det möjligt att hantera intäkter och återkommande fakturering genom faktureringsscheman (billing schedules). Funktionen gör det enkelt att hantera även komplexa prissättnings- och faktureringsmodeller liksom intäktsallokering och är byggd för att enkelt kunna integreras med existerande försystem och för att hantera stora mängder transaktioner. Eftersom varje faktureringsschema skapas per kund och hanteras direkt på radnivå ger det en stor flexibilitet.  

Med de nya produkttyperna användning och milstolpe möjliggörs nu fakturering baserad på konsumtion eller uppnådda milstolpar, som till exempel: 

  • Serviceavtal baserat på grad av färdigställande, med tillägg av löpande support och engångsköp av hårdvara. 
  • Konsumtion av tjänst, där en ökad förbrukning ger en ny prisnivå, men också med möjlighet till fria kvantiteter och max/minimum debitering. 
  • Medlemskap, med tillägg av enstaka eller återkommande produktköp. 
  • Hyra av utrustning, med möjlighet till viss mängd servicetimmar. 

Även intäkterna allokeras per rad och kan därför anpassas alltefter behov. Fakturering kan sedan vara allt från dagligen till årligen. Med förinställda batch-körningar kan processen med både fakturering och intäktsallokering automatiseras helt.  

Två nyheter för Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management  
 
a. Automatiskt fördelning av inköp 
 
Denna nya funktion gör det möjligt att definiera flera leverantörer för en och samma artikel och bestämmer hur inköp skall fördelas mellan de olika leverantörerna. Funktionen är användbar i de fall då man vill hålla igång flera leverantörer för att minska sin sårbarhet. Planeringsfunktionen (Planning Optimization) kommer då att fördela planerade inköpsorder, så att den bestämda fördelningen hålls över tid. Det går också att ställa in olika kvantiteter för  minimiorder per leverantör. Samma policy kan användas för flera olika artiklar.  
Funktionen kräver minst version10.0.31och slås på automatiskt vid version10.0.36 

Läs gärna mer här: Source products and materials from multiple vendors – Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft Learn 
 
b. Skriv ut etiketter via extern tjänst  
 
Denna funktion tillåter att man kommunicerar direkt med extern tjänst (exempelvis Bartender) för att skriva ut etiketter. Fördelen med detta är att man inte behöver använda Document Routing agent och att man skapa etikettlayouten i ett externt program. Man behöver därmed inte använda ZPL (Zebra Programming Language) utan kan använda mer användarvänliga layoutprogram.  
Funktionen kräver version10.0.34 och slås på automatiskt. 
 
Läs gärna mer här: Print labels using an external service – Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft Learn 

Dela med dig

Relaterat innehåll