Aktuellt

Molnet demokratiserar – nu kan fler företag dra nytta av de stora möjligheterna

Valet att ha affärssystemet i molnet istället för på en server i den egna serverhallen eller hostad hos någon driftsleverantör kan synas bara vara en fråga om driftsform. 

Valet att ha affärssystemet i molnet istället för på en server i den egna serverhallen eller hostad hos någon driftsleverantör kan synas bara vara en fråga om driftsform. Och så kan det vara om man bara flyttar upp sitt befintliga affärssystem i molnet. Men fördelarna med molntjänster av idag går långt bortom deras roll som en enkla lagringslösningar, i vart fall om du har ett modernt affärssystem.  
 
Moderna affärssystem, som är anpassade och byggda för att just vara tillgängliga genom en molntjänst exempelvis Azure, har flera andra egenskaper än de traditionella affärssystemen. Förutom att naturligtvis tillhandahålla de funktioner och processtöd affärssystem alltid gjort inom ekonomi, produktion, projekt, inköp och så vidare, levereras även uppdateringar kontinuerligt. Dessa innehåller dels ny funktionalitet, dels förbättringar och buggrättningar – det man ofta benämner som ”evergreen”, eftersom systemet alltid är ”nytt” och uppdaterat.  

Vidare så finns mycket bättre förutsättningar att integrera sitt system med andra system som också ligger i molnet. Detta eftersom det redan finns tjänster som förenklar och standardiserar det på ett tydligare sätt än tidigare. Man kan också ställa krav på att användargränssnittet är helt webbaserat och responsivt (dvs att systemet känner av vilken typ av enhet som du använder och anpassar beteendet efter storlek på din skärm). Så du använder samma system utan extra eller andra programvaror oavsett om du konsumerar det via en laptop, padda eller mobiltelefon. 

Dessutom finns ofta också analyticslösningar och Low-Code/No-Code-verktyg som en del av en modern plattform. Low Code/No Code verktygen gör att du som inte är it-expert eller it-konsult själv kan bygga enklare applikationer som om du vill kan kopplas till ditt affärssystem. Det innebär att verksamheten blir mer flexibel och själv kan bygga egna tillämpningar utan att vara beroende av it-avdelningen eller it-konsulter. Demokratisering av it helt enkelt, på ett konkret sätt. 

Det riktigt intressanta med moderna molnbaserade affärssystem är att man som kund har tillgång till samma infrastruktur som alla andra kunder har. Det betyder att de mindre företaget, med en liten it-styrka och kompetens inhouse, har tillgång till samma infrastruktur som det större företaget har. Alla finns i samma globala infrastruktur (till exempel Azure) med samma tillgång till de olika tjänsterna. På så sätt demokratiseras affärsystemvärlden på ett helt annat sätt än tidigare. Och detta gynnar alla företag, men kanske framförallt de mindre bolagen som av naturliga skäl har mindre resurser att överblicka och förstå en komplex och fragmenterad it-värld. Molntjänster är idag en viktig drivkraft för moderna arbetsplatsers produktivitet, effektivitet, tillväxt och organisering och molnet ”organiserar” det arbetet för alla – stor som liten.  

Dela med dig

Relaterat innehåll