Aktuellt

Integration helt avgörande för morgondagens affärssystemplattform

Enligt analysföretaget Gartner kommer tiden och kostnaden för att utveckla en digital plattform år 2020 att utgöras till 50% av integrationsarbete.

Mathias Arvidsson, Implemas affärsområdeschef för Integrations, ser en liknande utveckling. I en tid då företag flyttar hela system eller delprocesser till molnet, och mer specialiserade tjänster används för specifika processer så blir integration allt viktigare.

Vi ser att ERP-kärnan blir enklare och allt oftare kompletteras med Best-of-Breed produkter som behöver integreras mot, säger Mathias Arvidsson.

Andra trender som Mathias ser påverkar branschen för affärssystem är att kunderna allt oftare överlåter helhetsansvaret för integrationer till en extern aktör, och att man väljer molnbaserade alternativ för att vara rustad för ny teknik, som AI, Machine Learning och IoT.

Mot bakgrund av den här utvecklingen har Implema utvecklat lösningen Implema Integration Provider, som är en integrationslösning där Implema, via den egna molntjänsten, tar ett helhetsansvar för projekt, drift och förvaltning av ett stort antal kunders integrationslösningar.

Här finns en lång historik med erfarna konsulter och nöjda kunder som kan förlita sig på att Implema tar hand om integrationslösningen så att de kan fokusera på andra saker.

Se hela videon här, där Mathias Arvidsson berättar om trender han ser inom integration, vad kunderna efterfrågar idag och hur Implema kan stödja företag inom integration.

Implema | Play
Mathias Arvidsson,
Business Area Manager Development & Integration

vill du diskutera utmaningar och möjligheter inom integration?

Varmt välkommen att ta kontakt med mig!

Relaterade lösningar

Dela med dig

Relaterat innehåll