Aktuellt

Implemas roll i den digitala resan

Implema har sedan länge en ledande position som partner och implementatör av SAP och Microsoft Dynamics 365. Många kunder är på en modern affärssystemsplattform och nästa steg är att på riktigt ta sig an den digitala transformationen. Hur stöttar Implema kunderna på den fortsatta digitala resan?

På Implema Inspire (november 2021) samtalade Implemas VD Jörgen Aronsson med Beata Wickbom om Implemas roll och riktning framåt för att stötta kunden i den digitala transformationen.

Se ett 10 minuter sammandrag av dialogen mellan Jörgen Aronsson och Beata Wickbom.

Hållbart svenskt näringsliv i världsklass!

Vi vill vara med och bidra till att hållbart svenskt näringsliv i världsklass, det är vår vision. Och det ska vi göra tillsammans!

Kunddialogen – IT och verksamhet

Om du får en riktigt bra dag på jobbet när du får använda din tid på bästa sätt, hur är en sådan dag?

Det är kundmötet. Att få vara med i dialogen mellan verksamhet och IT. Jag är ju själv beställare. Implema har idag 300 miljoner i omsättning med 180 medarbetare så vi är ju själva ett medelstort företag så jag har en bra förmåga att kunna sätta mig in i bådas sidor, både leverantör och beställare.

Jörgen Aronsson, Implema Inspire 2021

Fokus på standardprocesser och tid

Ni är ju väldigt sanna till den ursprungliga idén som ni hade när ni när ni bildade bolaget för rätt länge sedan nu. Berätta mer om den här bakgrunden och hur ni försöker hålla fast vid den visionen som ni har.

Det skavet som vi var irriterade på och som vi bestämde oss för att lösa var att implementationsprojekten att byta ett affärssystem tog alldeles för lång tid och kostade alldeles för mycket pengar. Det här måste vi kunna göra på ett smartare sätt! Där föddes ju Implema.

Det vi gjorde var att vända på processen, fortsätter Aronsson. På den tiden skulle man ju anpassa systemet efter processen men vi bestämde oss för att göra tvärtom. Att ta processerna till ett standardsystem. Utforska det, lär känna det och maximera det nya affärssystemet du har köpt. Därefter titta man på om man behöver göra några avvikelser och hantera dom.

Det låter ju jättelätt men det är nog många här inne som känner att jag skulle behöva mer förändringskraft. Ni var ett litet gäng, ni jobbade i en värld där det finns jättemånga stora drakar. Kan du berätta lite mer kring hemligheten? Hur lyckades ni att förklara och engagera era kunder att vilja hänga med just er och att få er att lösa deras problem?

Det har varit en lång resa som sagt med många stora drakar att ta sig förbi och slåss mot. Vi började som många entreprenörer gör. Man tar steg för steg och ser till att göra ett bra jobb och på det sättet få bra referenser. En hemlighet vi valde för att få förändringsarbete var att sätta vårt fokus vid tid då tid har en förmåga att prioritera och göra rätt saker. Genom att sätta tuffa deadlines och utnyttja den fördelen det får att göra rätt saker.

Jag kan ju vittna, säger Beata Wickbom. Jag sa ju att jag jobbar som kund ett projekt och där vi tyckte att vi har satt upp tuffa mål för vi är ju så ambitiösa i vårt bolag. Vi tyckte att vi pressade er ganska hår och nu är vi färdiga före tid. Så det känns kul att nu när du säger det så vet jag att du talar sanning. För det funkar i praktiken.

Digitalisering tar fart med stor kraft – aldrig haft så hög efterfrågan

Du säger att ni aldrig har ni haft så hög efterfrågan. Om det bara gick att rekrytera så skulle ni kunna vara många fler. Vad beror den här höga efterfrågan på?

Det är digitaliseringen som börjar slå igenom med full kraft i alla branscher. Det såg vi nog redan komma innan covid men för bara någon månad sedan började det accelererar. Då insåg alla att okej, nu måste vi ta tag i det här på riktigt. Vi är bara i början av den stora våg som vi ser nu.

Jag tror att många företag som börjar investera i ny teknik nu vill inte investera i en gammal plattform och därav den höga efterfrågan nu. Det fanns, och finns stora teknikskulder och då måste man adressera dem först.

Nästa steg på den digitala resan

Implema Inspire – Beata Wickbom och Jörgen Aronsson

Kan inte du ta med oss bakom kulisserna. Om du jämför hur ett möte eller ett samtal i en företagsledning låter idag jämfört med för 2 år sedan. Vad är det ni pratar om som är annorlunda?

Många av våra kunder är ju redan på en modern plattform och då är frågan – hur tar vi nästa steg? Hur nyttjar vi nu den här fullt ut? Första steget är ju att bli bekväm och komma in i den. Men det är ju nu vi ska växla upp.

Mycket av diskussionen idag handlar om hur vi kan ta del av den nya tekniken. Det är mycket nya begrepp som AI, Machine Learning, RPA och de här terminologierna som vi älskar i vår bransch. Det handlar exempelvis om AI. Vi behöver plocka ned och börja utforska de här möjligheterna. Hur kan vi experimentera och leka med den här nya sakerna?

Jobba tajtare med kundens verksamhet och IT

Jag har ju fått prata lite med era kunder. Många säger så här: vi vill inte ha en leverantör utan vi vill ha någon att jobba TILLSAMMANS med. Vi vill vara ännu närmare, jobba ännu tajtare. Vad betyder det i praktiken och hur löser ni det?

Vi tänker efter: vad är det framåt som våra kunder behöver? Det stående temat hos våra kunder är att de behöver hjälp med att ta sig vidare. Där handlar det om att hitta de här platserna, metodiken, hur vi möter verksamheten och IT.

Men vad betyder det i praktiken jobba tajtare? Handlar det om hur era team ser annorlunda ut? Handlar det om arbetssätt? Handlar det om gemensamma plattformar? Vad betyder det här när era uppdragsgivare säger – kom och var tajtare?

Det handlar om att komma in – insourcing. Att vi är där och är delaktiga. Att vi är där och är en del av våra kunders vardag och utveckling. Vi lever ju väldigt tajt när vi gör våra implementationsprojekt. Där är vi supertighta tillsammans. Hur kan vi fortsätta? Vi behöver jobba tillsammans.

Brygga gapet mellan IT och verksamheten

Implema Inspire 2021

Kan du ta ett exempel? Ni jobbar ju så med vissa uppdragsgivare. Vad är det som har hänt då? Hur blir det då när ni jobbar tightare? Kan du beskriva det i praktiken? Vad är skillnaden mot kanske för 5 år sedan när ni hade mer fokus på enbart implementation?

Vi kommer att få ett bra exempel på det i eftermiddag där vi tillsammans med en av våra kunder, BAE Systems, kommer berätta om hur vi jobbar tillsammans med dem och vad som händer när vi tillsammans hittar forumet där vi kan få verksamheten delaktiga.

Det finns ett gap mellan IT och verksamhet. Det är där vi behöver gå ut och brygga över det där. Om man hittar den dialogen och vi kan ställa rätta frågorna. Vad är det som gör ont på riktigt? Vi behöver få fram de behoven. Allt börjar ju med ett skav. Det är därför vi finns till vi ska ju hjälpa till att lösa olika problem som finns där ute.

Vi behöver kroka arm mer. Det är viktigt att kundens verksamhet är med i våra projekt. Det är de som blir ambassadörer och som ska fortsätta att driva framåt.  

Digitalisering – en superkraft!

Vad tycker du att vi behöver förstå? Vad ska vi ta med oss för att kunna adressera den här utmaningen och verkligen inte bara göra inkrementella förbättringar utan se till att digitaliseringen blir en superkraft som tar verksamheten vidare?

Jag tänker på några områden. Ett område som jag tycker är missuppfattat eller outforskat är AI eller den delen som vi kallar machine learning är kanske det som ligger närmast vår verksamhet. Jag tror att man tänker att AI är teoretiskt och akademiskt och att det främst är för big-tech-bolagen.

Att det inte gäller oss? I alla fall inte nu?

Och inte mig då som som VD och ledare, det är väl inget jag håller på med? Men det behöver inte vara så komplicerat. Man skulle kunna se det som en modern form av excel med lite algoritmer och koder.

Appar och användarvänlighet – viktigt även i B2B

Vad finns det mer som du tycker är viktigt och som vi också behöver prata om?

I vår bransch så är det ju Appar och användarvänlighet! Inför det här eventet så träffade jag Patrik från Bellman Group och frågade honom: vad är viktigt? Då sa han: vi börjar med användarvänlighet. Nummer två är användarvänlighet och nummer tre är användarvänlighet.

Det är väl lite av en B2B – sjuka också i det? Att vi tror inom B2B att det inte är lika viktigt för användarna är någon annan typ av användare än den man är privat.

Det är det som är så konstigt. Vi jobbar med appar privat men sen kommer vi till jobbet och bara accepterar att nu jobbar vi på något annat sätt.

Användarvänliga verktyg för appar

Både Microsoft och SAP har fantastiska plattformar nu som gör att vi kan göra appar mycket enklare nu än vi kunde förut.

Jag har ju fått förmånen att genrepa lite med de talarna, gästerna och experterna. Det är ju sjukt användarvänligt och du måste nästan, trots att du är en affärssystemsguru så måste du gå ner på en ganska praktisk nivå för att förstå och göra det enkelt. Hur behöver vi tänka? Vi kan inte sitta här uppe och hovra längre. Du måste ut närmare användarna ser jag.

Ja precis så är det.

Då tänker jag att jag får presentera första talaren och du vill säkert också lyssna på honom.

Ja det vill jag, tack Beata.

Relaterat innehåll