Aktuellt

Implema startar Life Science Forum – ska bidra till att lösa branschens utmaningar

Life Science är ett av de områden där Implema har många kunder och en lång rad framgångsrika projekt bakom sig. Nu har Implema dragit igång Life Science Forum. Bakom satsningen står Jonny Norr, Key Account Manager.

Hallå där, Jonny Norr, vi har hört att du dragit igång Life Science Form? Vad är det?

Ja, det stämmer. Det är ett forum för utvalda kunder inom en bransch, Life Science, där vi har gjort en hel del intressanta projekt. Därför vill vi nu bygga ett nätverk för våra kunder där man ska kunna ta del av varandras erfarenheter och både lära av varann och av oss. Det ska också vara framåtsyftande i så måtto av vi arbetar med att identifiera gemensamma utmaningar för branschen och ser hur vi gemensamt kan lösa dem. Många företag sitter ju med liknande frågeställningar.   


Första mötet hölls för inte alltför länge sen, kom ni fram till? 

Ja, det stämmer, första mötet hölls i slutet av augusti. Till det var en liten grupp kunder inbjudna för att under en heldag, som ett första steg, arbeta med att beskriva nuläget i branschen och att identifiera och definiera de utmaningar Life Science-bolag har idag. Med på mötet var också representanter från Microsoft, då samtliga bolag som deltog arbetar med Microsofts plattform. 

Första mötet handlade om att ett testa formatet, dvs om det fungerar för att diskutera kundernas utmaningar och utbyta erfarenheter, liksom om de upplever att det tillför värde.
Från både Implemas och Microsofts kunde vi visa på några smarta lösningar och ”best practice” från vårt håll.     

Och jag får nog säga att det verkligen var mycket lyckat. Det var stort engagemang från i princip första stund av mötet och samtliga uppgav att det var värdefullt, att det var ett bra sätt att dela information och bygga nätverk. 

Är det inte svårt att samarbeta och dela med sig om man samtidigt är ”konkurrenter”?

Njae, just de företag som deltog är inte direkta konkurrenter på det sättet. De jobbar bland annat mot olika marknader och kunder, med väldigt olika typer av produkter. I det här sammanhanget tror jag att de snarare identifierar sig som branschkollegor som möter liknande utmaningar. Här handlar det om att se på utmaningar som berör hela branschen.   

Vad är Implemas roll i det hela? 

För oss handlar det ju till stort del att dels skapa förutsättningar för att den här typen av forum alls kommer till stånd, vilket ju vi med vår kundbas är i en bra position att göra. Dels handlar det om att ta en mer proaktiv roll i att bidra till att lösa utmaningar som våra kunder sitter med. De som känner oss vet ju att vi tror på samverkan och teamarbete och det här blir ett annat sätt att samarbeta och tillföra värde. Vi tror på att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Dessutom ger det oss input som vi tar med oss för att ännu bättre kunna ta fram lösningar på verkliga behov som våra kunder inom Life Science har.    


Så, avslutningsvis, hur tar ni det vidare nu?

Med tanke på att det blev så lyckat, är beslutet att vi fortsätter med detta forum. Idealiskt ses vi fysiskt någon gång per kvartal, med kontakter däremellan. Framåt plockar vi eventuellt med fler kunder också, men det är bra om detta sätter sig först. Tanken är som sagt att hitta lösningar som hela branschen kan ha nytta av.


Intresserad av att veta mer om våra erbjudanden inom Microsoft Dynamics?

Kontakta mig gärna!
Dela med dig

Relaterat innehåll