Aktuellt

Implema i strategiskt partnerskap med Planacy

Som en del i vår ambition att digitalisera svenskt näringsliv och bidra till ett hållbart näringsliv i världsklass, arbetar Implema med ett växande nätverk av strategiska samarbetspartners. De är noga utvalda utifrån att de är ledande inom sina områden och har produkter eller tjänster som kompletterar Implemas kärnverksamhet. Nu inleder vi ett partnerskap med Planacy; ett ungt, svensk SaaS-bolag med en innovativ best of breed-plattform för effektivare finansiell planering.

Hallå där, Birgitta Ward, chef för Implemas partnerprogram! Grattis till att ha etablerat en ny partner! Vilka är Planacy?  

Planacy är ett relativt ungt, svenskt SaaS-bolag som har utvecklat en innovativ och kraftfull plattform och lyckats etablera sig som en av marknadens ledande plattformar för datadriven budget, prognos och planering. De har tagit fram en riktigt vass best-of-breed-lösning som förenklar och effektiviserar arbetet med finansiell planering och gör det möjligt att arbeta mer proaktivt och värdeskapande med budget, prognos och planering. 

Birgitta Ward, Partner and Contract Manager Implema
Birgitta Ward, Partner and Contract Manager, Implema

Varför inleder Implema det här partnerskapet – och varför nu?  

Vi vet att många företag, även riktigt stora, idag arbetar med sina finansiella prognoser i egenframtagna Excelmallar, något som ofta är väldigt tidskrävande, ineffektivt och ger utrymme för många fel. Vi är glada att tillsammans med Planacy kunna erbjuda en verklig ”best of breed-lösning” för automatiserad och datadriven finansiell planering, som inte minst passar mindre och mellanstora företag. Med detta verktyg kan de till exempel arbeta med ”agil styrning” och ”beyond budgeting”, som medger att man på enkelt sätt kan arbeta med rullande 12-månadersprognoser till exempel, något som vi vet att många företag idag efterfrågar. 
 
Det här är en del i vår ambition med ”intelligent digitalisering”*. Som en del i vår ambition att digitalisera svenskt näringsliv, arbetar Implema med ett växande nätverk av utvalda, strategiska samarbetspartners som har produkter eller tjänster som kompletterar Implemas kärnverksamhet.  
 
Vi är övertygade om att flera av våra kunder kommer kunna dra stor nytta av detta i sin resa mot en automatiserad och mer datadriven finansiell planering och uppföljning.  

Hur kommer kunderna att märka av det här?  

Ja, till att börja med hoppas jag att så många som möjligt av våra kunder kommer att delta i det webinar vi anordnar tillsammans med Planacy den 9 mars. Där kommer vi bland annat demonstrera verktyget och visa hur enkelt och användarvänligt det är, med fokus på alla möjligheter som finns och med tyngdpunkten på effektivitetsvinster och affärsnytta. Är det så att man inte själv känner att man direkt är i målgruppen, kan man gärna tipsa sin CFO eller controller. Arbetar man inte redan med den här sortens verktyg, är jag övertygad om att de kommer att tycka att detta är intressant. Inbjudan skickas ut via mejl till alla våra kunder i nästa vecka.    

Avslutningsvis, vad innebär det att partnerskapet är ”strategiskt”?  

För oss innebär det strategiska att vi här kan agera helhetsleverantör. Det vill säga att det omfattar flera av våra affärsområden, alltså såväl SAP- som Dynamicskunder och att vi har egen leveransorganisation och support.   


* Med intelligent digitalisering menar Implema egentligen två saker: dels intelligent i form av att vi nyttjar möjligheterna som kommer med nya moderna teknologier, men för oss på Implema betyder intelligent lika mycket att faktiskt använda det man har i standard på bästa möjliga sätt. Genom våra rådgivande tjänster, affärskonsulting, så vill vi kunna guida och leda kunden framåt inom båda dessa perspektiv. Inom begreppet digitalisering tänker vi oss både digitisering, dvs att göra analogt till digitalt men kanske främst att genom digitala lösningar hitta nya sätt att jobba i syfte att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten.  

För att uppnå detta behöver vi sätta process och affär i fokus snarare än affärssystemet och produkten. Vi vill med det kunna hjälpa kunderna att få ihop helheten och därmed också kunna föreslå andra lösningar, exempelvis genom våra utvalda partners. De nya möjligheterna med standardappar öppnar också upp för oss att utveckla egna generella lösningar på utmaningar vi ser hos våra kunder och leverera detta via våra partners appstores. Detta är helt i linje med vad SAP och Microsoft vill med sina partners. 

Relaterat innehåll