Aktuellt

Implema bidrar till att säkra framtidens kompetens

Får dagens studenter den utbildning de behöver för framtidens utmaningar? Förbereds de exempelvis för en framtid med smarta fabriker där allt är uppkopplat och där maskiner, produkter och människor kommunicerar och samverkar i realtid? Genom sitt samarbete med Linköpings Universitet och engagemanget i ett internationellt EU-projekt bidrar Implema till att säkra att dagens studenter får rätt kompetens inför framtidens utmaningar.

Det råder en samsyn i industrin att det finns en stor kompetensbrist. Samtidigt visar flera undersökningar att kompetensbristen är det största hindret för att komma igång med digitaliseringsprojekt.  

Implema har i över tio år engagerat sig i utvecklingen av studenterna i Linköping. Ett syfte har varit att öka insikten och kunskapen i affärssystemets betydelse för ett hållbart svenskt näringsliv.  

Civilingenjor Industriell ekonomi
Projektets syfte är att identifiera det GAP som finns mellan vad industrin efterfrågar och hur dagens utbildningar ser ut för att sedan bättre kunna möta framtidens behov av kompetens.

Sedan två år tillbaka är Implema, tillsammans med Linköpings Universitet, även engagerade i ett internationellt EU-projekt med syfte att skapa och forma ett ramverk för hur framtidens utbildningar inom civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi ska se ut.  

Säkra framtidens kompetensbehov

Projektets syfte är att identifiera det GAP som finns mellan vad industrin efterfrågar och hur dagens utbildningar ser ut. Målsättningen är att med det som bas utveckla utbildningarna och kurserna för att bättre möta framtidens behov av kompetens.  

Implema bidrar i detta projekt med vad vi ur ett företagsperspektiv har för behov av egenskaper och kunskaper hos framtidens studenter. Dessutom bidrar vi med utbildningsmaterial inom områden som Artificiell Intelligence (AI).  

Måndagen den 19:e april är Implemas CEO Jörgen Aronsson inbjuden som talare på internationella EU-konferensen Industrial Engineering and Management of European Higher Education.  

Jörgen Aronsson
Jörgen Aronsson är en av talarna på internationella konferensen kring utveckling av framtidens kompetens och utbildningar.

Vi på Implema vill vara med och bidra till ett hållbart svenskt näringsliv i världsklass, säger Aronsson. Det gör vi genom att varje dag jobba nära våra kunder med deras digitaliseringsresa. Vi vill även vara med och säkra industrins kompetensbehov och genom vårt engagemang i det här projektet hjälper vi till att säkra att dagens studenter får den utbildning som bäst lämpar sig för morgondagens utmaningar.  

Jörgen Aronsson kommer, utifrån ett företags perspektiv, dela med sig av vilka egenskaper och kunskaper som kommer vara viktiga hos morgondagens medarbetare. Han talar under titeln ”Demand of Competence and Skill: the Perspective of Companies”.  

Vill du veta mer om Implemas engagemang i det här projektet?

Välkommen att kontakta mig!
Dela med dig

Relaterat innehåll