Aktuellt

”Förstår svenska företag vad som krävs för att överleva?” 

Det var titeln på ett webinar som jag hade förmånen att få leda nyligen. Bakgrunden är att alltfler röster och rapporter nu hörs som menar på att svenska vd:ar inte riktigt verkar förstå teknikens potential, särskilt inte i att generera affärsvärde och konkurrenskraft. För oss på Implema, som ju både arbetar med teknik och digitalisering och dessutom har som vision att bidra till ett svenskt näringsliv i världsklass, väckte frågan naturligtvis intresse. Så sagt och gjort, vi anordnande ett webinar. Till min hjälp att besvara frågan hade jag Lars Wollung, med lång erfarenhet av ledande positioner inom svenskt och internationellt näringsliv, och Beata Wickbom, digitaliseringsexpert, affärskonsult och trail blazer. Och det kom att bli ett synnerligen intressant samtal. 
 
Att förändringstakten nu går allt snabbare och att ny teknik spelar en stor roll i detta är ett faktum. Men stämmer det verkligen att svenska vd:ar missat detta? Eller vad kan förklaringen till de tolkningarna vara? Varken Lars eller Beata kände riktigt igen sig i bilden av svenska vd:ar och bolag som omedvetna. Tvärtom. Sverige ligger generellt långt fram både vad gäller digital mognad och innovation generellt.  
 
Men om man skulle ge sig på att ändå leka med tanken, vad skulle kunna vara förklaringen till att svenska vd:ar skulle kunna vara mer försiktiga? Kunde det till exempel handla om risk? Kan de bero på att många svenska företag generellt är stora och mogna, vilket gör att man därigenom förhåller sig till risk något annorlunda? Dvs att fallet blir väldigt mycket högre om man testar och faller – och att man därför istället tenderar att testa i mer begränsad upplaga, man skickar ut s k ”speedboats” snarare än att testa i stor skala? Och att det ibland faktiskt är bra att avvakta lite och inte vara först på bollen? 
 
Att vi står inför stora skiften nu är uppenbart. En annan viktig aspekt som lyftes i samtalet är då vilka krav detta ställer på organisationer och deras förmåga att ställa om. Kanske är det så som vissa hävdar, att det krävs en ”arbetssättsrevolution”, där bolag behöver arbeta som starts ups gör. Eller i alla fall arbeta radikalt annorlunda, och definitivt komma ur stuprören och arbeta mer tvärfunktionellt.  
 
Vad är din bild? Förstår svenska vd:ar och företag teknikens potential? Och vad som krävs för att ställa om?  
 
Daniel Falk,   
Business Area Manager, Business Solutions and Advisory  
 
P.S. Kolla förresten gärna webinariet i efterhand om du missade det. Förstår svenska företag vad som krävs för att överleva?  
 

Kontakta mig om du vill diskutera innehållet i krönikan

Kontakta mig!
Dela med dig

Relaterat innehåll