Aktuellt

Digitalisering av hållbarhetsresan, viktigt för lönsamhet och långsiktig överlevnad

Implemas vision är att bidra till att skapa ett hållbart svenskt näringsliv i världsklass. Med hållbarhetskonsulterna Envima som ny partner kan vi hjälpa dig och ditt företag att effektivisera och digitalisera ert hållbarhetsarbete. Envima bidrar med lång erfarenhet inom hållbarhetsområdet och kompetens inom såväl strategiskt hållbarhetsarbete som expertis inom miljölagstiftning och klimatfrågor. Implema är möjliggörare på tekniksidan med spetskompetens inom affärsprocesser och digitalisering för att kunna bygga in hållbarhetsdata i processerna.

Hållbarhetsfrågor blir viktigare och viktigare för företags lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Affärspartners, medarbetare och kunder har förväntningar och ställer krav på hållbarhet samtidigt som den snabba digitaliseringstakten i samhället skapar nya möjligheter och affärsmodeller.

Att agera hållbart och se över företagets egna negativa påverkan är idag inte bara en konkurrensfördel utan helt nödvändigt för att inte halka efter. Från att tidigare ha handlat till lägsta pris ställer kunder och konsumenter idag större krav på jämförbarhet och transparens. Vad gör din produkt för klimatavtryck jämfört med andra produkter på marknaden?

Katarina Sutrowitz är Sales Director på Implema. Hon ser tydligt att hållbarhet blivit mer och mer prioriterat hos Implemas kunder.

Det diskuteras klimatavtryck och hållbarhetsredovisning i våra kunders styrelserum och kunderna efterfrågar vårt stöd och guidning i hur affärssystemet kan stötta hållbarhetsarbetet. Tillsammans med Envimas spetskompetens inom hållbarhet kan vi adressera frågan på ett bra sätt. Vi kan hjälpa våra kunder med själva kärnfrågan kring hållbarhet samtidigt som vi kan införa digitala lösningar som stöd.

Intresset för hållbarhet kommer inte bara från Implemas kunder utan även från produktleverantörerna. Både Microsoft och SAP har olika lösningar för att stötta kunderna i deras hållbarhetsarbete.

Envima är ett svenskt konsultbolag med 20 års erfarenhet av att stötta företag inom miljö och hållbarhet.

Anna Axelsson är VD på Envima. Hon berättar:

Vi har inlett ett riktigt spännande samarbete med Implema. Vi jackar i varandra på ett bra sätt där Implema är möjliggörare på tekniksidan och vi på Envima bidrar med vår spetskompetens inom hållbarhet samt vår erfarenhet av att stötta företag i deras hållbarhetsresor. Vi vill att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del av företagets process och underlätta affärsutveckling och rapportering. Det är då vi uppnår bäst resultat.

anna axelsson Implema inspie

Strategier, processer och verktyg

Ute hos företagen saknas det ofta bra verktyg för att effektivt arbeta med hållbarhet. Manuellt arbete med hemmasnickrade lösningar och excelfiler är vanligt. Det är ett ineffektivt sätt att arbeta samtidigt som det ger brister i kvalitet på data samt svårigheter med jämförbarhet.

Det finns ett stort behov av att hjälpa kunderna att få en struktur och en återkommande process i hur man kan ta fram säkra data, berättar Anna Axelsson. Det går inte att jobba med hållbarhet i stuprör utan man måste gå på tvären och hämta in siffror och fakta från olika håll där medarbetare från olika delar av organisationen ofta är involverade i processen. Vi behöver samarbeta kring att definiera nyckeltal, insamling av data och att ta fram rapporter löpande. Våra kunder är nyfikna på vad det finns för stöd i affärssystemen och vill ha hjälp att plocka ut det. Det ska bli spännande att se vad vi tillsammans kan åstadkomma.

Hållbarhetsredovisning – ett bra första steg

Ett tydligt behov som ofta kan vara ett lämpligt och inledande steg på ett företags hållbarhetsresa är att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt genom att systematiskt arbeta med tydlig rapportering och uppföljning. För företag av en viss storlek finns det lagkrav att man ska kunna redovisa hållbarhet, för andra företag är det en förväntan från intressenter.

Företag som väljer att hållbarhetsredovisa och därigenom gå igenom processen med att sätta mål, mäta och följa upp, lär sig mycket om sin egna verksamhet och dess påverkan, menar Anna Axelsson. Insikter som både kan skapa konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter.

Vill du veta mer om hur Implema kan stötta ditt företag på er hållbarhetsresa?

På årets Implema Inspire kommer vi tillsammans med Anna Axelsson, VD på Envima, berätta hur vi kan hjälpa ditt företag med ert hållbarhetsarbete.

Programpunkten Hållbarhet med hjälp av digitalisering ges på stora scenen mellan 13:15 och 13:45. I denna programpunkt får du bland annat veta hur hållbarhetsarbetet har förändrats över tid, varför hållbarhetsarbete är en hygienfaktor och hur digitaliseringen kan bidra till jämförbarhet och uppföljning i det viktiga arbetet mot en hållbar framtid.

Vill du veta mer om hur Implema kan stötta ditt företag med ert hållbarhetsarbete?

Varmt välkommen att kontakta mig!
Dela med dig

Relaterat innehåll