Aktuellt

Business Agility – att överleva i en snabbt föränderlig värld.

Omvärlden förändras nu snabbt – och snabbare kommer det att gå. Det gäller såväl teknisk utveckling, hårdare konkurrens och kundbehov som ändrar sig i allt högre takt. Förmågan för företag att snabbt svara an på förändringar kommer att vara avgörande för långsiktig överlevnad. Lösningen hävdar många är Business Agility. Välkommen på webinar 8/11!

Omvärlden förändras nu snabbt – och snabbare kommer det att gå. Det gäller såväl teknisk utveckling, hårdare konkurrens och kundbehov som ändrar sig i allt högre takt. Förmågan för företag att snabbt svara an på förändringar kommer att vara avgörande för långsiktig överlevnad. Lösningen hävdar många är Business Agility. Se inspelat webinar.
 
Business Agility är ett samlingsord för ett arbetssätt och mindset där en organisation har förmågan att snabbt kunna ställa om och agera på nya möjligheter och förändringar på ett sätt som skapar snabba effekter och långsiktig hållbarhet.  
 
Inom IT är det agila arbetssättet sedan länge etablerat, men många organisationer ”går i otakt”. Övriga i organisationen har inte ställt om. Det märks tydligt när förändringar sker som har en direkt påverkan på affären och kräver snabba omprioriteringar av resurser.  
 
Det här ställer krav på förändring, inte minst inom finans-/ekonomifunktionen. Man behöver vara bättre rustade för en ny verklighet och tydligare bidra till att skapa ett helt annat handlingsutrymme och snabbrörlighet för organisationen än idag. Då går det inte att arbeta med kalenderbaserade budgetar och prognoser med inlåsningseffekter.   

Under 30 minuter samtalar Sara Storm med Ann Karblom, Senior Business Consultant på Implema om Business Agility. Med dig får du insikter om:  
* Varför Business Agility är avgörande för många företags långsiktiga överlevnad 
* Fördelarna med Business Agility för finans-/ekonomifunktionen 
* Hur arbete med Rullande händelsestyrdplanering fungerar i praktiken 
* Vad som krävs för att skapa Business Agility inom en organisation 

Vad: Webinariet ”Business Agility – att överleva i en snabbt föränderlig värld”  
För: CFO, CIO, CEO, HR, verksamhetsutvecklare och andra som är intresserade av Business Agility  
Vem: Sara Storm leder samtalet med Ann Karblom, Senior Business Advisor, Business Solutions & Advisory på Implema 

Har du frågor eller funderingar inför webinariet?

Varmt välkommen att kontakta mig
Dela med dig

Relaterat innehåll